Vše, co potřebujete vědět o problematice zaměstnávání OZP a o náhradním plnění
 
Má Vaše společnost více jak 25 zaměstnanců? Potom se na Vás vztahuje zákonná povinnost zaměstnávat osoby se změněnou pracovní schopností. V případě nesplnění této povinnosti musíte státu odvést peníze jako nepřímou podporu zaměstnanosti.
 
Zákon však umožňuje i třetí cestu – nákup na tzv. náhradní plnění!
 
Jsme SMERO - zaměstnavatelé více jak 50 % osob se změněnou pracovní schopností, a tudíž splňujeme podmínku danou zákonem č. 435/2004 Sb. stanovenou poskytovatelům náhradního plnění. Umožňujeme řešení dané problematiky s využitím několika různých oblastí, počínaje zásobováním běžného provozu Vašich administrativních prostor, přes zabezpečení chodu skladů, až po různé specifické požadavky z této oblasti, řešené ve většině případů zakázkově. Jde o Vaše peníze! Využijte veškerých zákonných možností, jak ušetřit a přesto podpořit osoby se zdravotním postižením.
 
Jde o Vaše peníze!
Využijte veškerých zákonných možností, jak ušetřit a přesto podpořit osoby se zdravotním postižením.
 
V následující tabulce uvádíme příklady pro jednotlivé celkové počty zaměstnanců, ze kterých vyplývá povinný podíl OZP (tedy kolik zaměstnat osob se zdravotním postižením), případně velikost nákupu na "náhradní plnění", aby nebylo nutno zaplatit odvod státu. Přesné hodnoty se vždy odvíjejí od aktuální průměrné mzdy, vyhlašované pro daný rok za první tři čtvrtletí. Z tohoto důvodu se částky vývojem průměrné mzdy mění.
 
 Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců 25 50 100 150 200 225 250
 Povinný 4% podíl OZP 1 2 4 6 8 9 10
 Odvod do státního rozpočtu (Kč/rok) 83 573 167 145 334 290 501 435 668 580 752 153 835 725
 Nákup na náhradní plnění (Kč/rok) 234 003 468 006 936 012 1 404 018 1 872 024 2 106 027 2 340 030
 
  Nákup od firmy Smero s náhradním plněním Nákup od firmy, která neposkytuje náhradní plnění
 Povinný 4% podíl OZP Částka zaplacená za zboží 234 003 Kč
 Částka zaplacená na odvodech za „invalidní daň“ 0 Kč 83 573 Kč
 Celkové náklady 234 003 Kč 317 576 Kč

Částka 234 003 Kč odpovídá náhradě 1 osoby zdravotně znevýhodněné. Částka 83 573 Kč odpovídá povinnému odvodu státu při nezaměstnání 1 OZZ.